Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Debug Bar Cron

Mô tả

Debug Bar Cron adds information about WP scheduled events to a new panel in the Debug Bar. This plugin is an extension for
Debug Bar and thus is dependent upon Debug Bar being installed for it to work properly.

Once installed, you will have access to the following information:

 • Number of scheduled events
 • If cron is currently running
 • Time of next event
 • Current time
 • List of custom scheduled events
 • List of core scheduled events
 • List of schedules

Ảnh màn hình

 • The Debug Bar Cron panel

Cài đặt

 1. Install Debug Bar if not already installed (https://wordpress.org/extend/plugins/debug-bar/)
 2. Upload the debug-bar-cron folder to the /wp-content/plugins/ directory
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 4. View the WP schedule events information in the “Cron” panel in Debug Bar

Hỏi đáp

Is debugging cron easier with this plugin?

Yes

Đánh giá

Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Debug Bar Cron” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.3

 • Fixed ‘Array to string conversion’ error when Cron job arguments are in a multi-dimensional array – props Jrf, ethitter, and mintindeed.
 • Fixed a number of HTML validation errors – props Jrf.

0.1.2

 • Added indicators for missed events

0.1.1

 • Readme updates

0.1

 • Initial release