Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Deactivate Visual Editor

Mô tả

The visual editor is nice when pages and posts are simple, but when you try to add special text such as php code to a page then the visual editor oftentimes has to be deactivated to edit the page. This plug-in allows you to set which posts should not use the visual editor by setting a custom field ‘deactivate_visual_editor’ to true. This allows the visual editor to be deactivated for the given post/page, but remain active for all others.

Cài đặt

  1. Upload deactivate_visual_editor.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

How do I tell the plug-in to deactivate the visual editor?

On the edit page or post form create a custom field ‘deactivate_visual_editor’ and type ‘true’ as the value.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Deactivate Visual Editor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp