Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Database Operations

Mô tả

This plugin connects WordPress and the MY_SQL database, thus allowing a user fetch data from the MY_SQL database, a user can display a table or perform a simple ‘UNION’ on two tables. Copy shortcode to use in any page.

Database Operations supports the following features

 • Can automatically connect to WordPress database
 • Can perform simple queries on the WordPress database
 • Can perform advanced queries on the database
 • Works on old and new versions of wordpress
 • Comes with handy widgets option and shortcodes
 • Can support multiple themes
 • Shortcodes support
 • Charts and graphs option

Ảnh màn hình

Cài đặt

 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/db_op directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
 3. Use the Db_op Settings->Database Operations Options to configure the plugin

Hỏi đáp

I need to suggest a feature

Please send us a message on our site https://antechncom.wordpress.com/contact/

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Database Operations” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

 • Initial release