Dark Mode

Mô tả

Đây là một plugin beta và có thể một ngày nào nó sẽ là một phần của lõi của WordPress. Vui lòng không sử dụng plugin này trên các trang web chính của bạn trừ khi bạn hài lòng với sự ổn định vì một số thứ vẫn có thể là thử nghiệm.

Sử dụng công nghệ vào ban đêm có thể có tác động tiêu cực đến thị lực của bạn. Chế độ tối sẽ làm tối màu sắc trong bảng điều khiển quản trị của bạn giúp bạn làm việc vào ban đêm dễ dàng hơn.

For information on the progress of this plugin, please refer to the Trac ticket or you can get involved on the GitHub repository.

How to use?

After activating the plugin, you need to go to the profile edit page from admin backend.
You can see a Darkmode titled checkbox field.
You need to check the field and save the settings.

Nhà phát triển

There are many hooks and filters available within the Dark Mode plugin which allow you to extend it’s capabilities with small amounts of code. Please see the GitHub wiki pages for more information.

To learn how you can make your own plugins compatible with Dark Mode, please read the compatibility guide located on the GitHub Repository.

If you would like to contribute to the development of this plugin, please read contributing.md

Người dịch

Dark Mode đã được dịch sang một vài ngôn ngữ khác nhau, chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn! Nếu bạn chỉ có năm phút rảnh rỗi, hãy xem xét dịch Dark Mode sang ngôn ngữ của bạn ngay hôm nay.

Chế độ tối tự động

Automatic Dark Mode was removed from the plugin in version 2.0 but don’t worry, it’s still available on GitHub for those that want it back.

Privacy Policy

Dark Mode uses Appsero SDK to collect some telemetry data upon user’s confirmation. This helps us to troubleshoot problems faster & make product improvements.

Appsero SDK does not gather any data by default. The SDK only starts gathering basic telemetry data when a user allows it via the admin notice. We collect the data to ensure a great user experience for all our users.

Integrating Appsero SDK DOES NOT IMMEDIATELY start gathering data, without confirmation from users in any case.

Learn more about how Appsero collects and uses this data.

Ảnh màn hình

 • Trang tổng quan với Chế độ tối bị tắt.
 • Trang tổng quan với Chế độ tối được bật.
 • Chế độ tối với lược đồ màu quản trị đang được sử dụng.
 • Cài đặt Chế độ tối trên trang tiểu sử của người dùng.
 • Media Screen Dark Mode
 • Gutenberg Editor Color Schemes

Cài đặt

 1. Upload gói plugin lên thư mục plugin.
 2. Đăng nhập vào bảng điều khiển và kích hoạt plugin.
 3. Chuyển đến hồ sơ của bạn và bật Chế độ tối.

Hỏi đáp

Plugin này làm gì?

Theo mặc định, WordPress có một bảng phối màu rất sáng nên nếu bạn làm việc vào ban đêm có thể gây khó khăn. Chế độ tối cho phép bạn thay đổi thiết kế tổng thể thành một thiết kế tối hơn và tinh tế hơn làm cho nó dễ nhìn hơn khi bạn làm việc vào ban đêm.

Điều này có hỗ trợ nhiều trang web không?

Đúng vậy, các khu vực quản trị đã được tạo kiểu cho phù hợp để đảm bảo giao diện mượt mà, tối hơn trên trải nghiệm WordPress của bạn.

Tôi có thể cài đặt nó tự động không?

Having Dark Mode come on automatically between certain times was a feature in this plugin that has since been removed as of version 2.0. Don’t worry though, there is a helper plugin available which brings this functionality back.

Tại sao tính năng tự động bị xóa?

Cần nhiều công việc hơn để đảm bảo nó hoạt động ổn định và không phù hợp với kế hoạch ban đầu của tính năng Dark Mode. Nó vẫn có sẵn như là một plugin bổ sung nếu bạn muốn nó trở lại.

Tôi có thể đóng góp cho plugin này không?

Yes, you can please open an issue or submit a pull request. All suggestions, feedback and code contributions are most welcome!

Đánh giá

15 Tháng Năm, 2020
Looks like I finally found the dark mode I am going to keep. This one just works out of the box.
6 Tháng Tư, 2020
I love this! Thank you for making it available to us. I find it perfect in combination with my "Admin Color Scheme" set to "Midnight" in My Profile, rather than the default Admin Color Scheme. The default Admin Color Scheme along with Dark Mode leaves no clear difference between the sidebar tools and the body of the admin area; thus I like having the "Midnight" color scheme set because it makes the sidebar just a little different dark grey than the body. Also, be prepared to accept the fact that some plugins are going to override Dark Mode's colors, so you will still end up with whiteish blocks and a few odd text colors once in a while. This is no fault of Dark Mode, however. Overall: highly recommend! (using WP 5.4 with my own custom theme)
22 Tháng Mười Một, 2019
Dark mode is an essential feature for any admin interface and this plugin adds it beautifully. Despite the fact that it hasn't been "tested" on WordPress 5.3, it functions flawlessly on it.
Đọc tất cả 43 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Dark Mode” đã được dịch qua 27 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Dark Mode” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

Latest Changes

Refer to the GitHub commit logs for more information regarding the latest changes.

Version History

3.3.1

 • New: Add RankMath plugin support

3.3.0

 • New: Add Gutenberg Editor Color Scheme
 • New: Add Appsero Integration

3.2.1

 • Styling: Fixed style issue with media uploads and site health dashboard.
 • Bugfix: Allow plugin to be installed in any directory, instead of forcing dark-mode
 • Misc: PHPCS coding style updates.
 • Misc: Removed unused CSS files.
 • Misc: Documentation updates.

3.2 – March 15, 2019

 • Updated author and GitHub links.
 • Removed PLUGIN_VERSION constant. The plugin version is now derived dynamically so you don’t have to update manually.