Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Daily Posts Widget

Mô tả

Daily posts widget will allow you to display your posts in tabs organized by date.
You can select the maximum number of tabs, number of posts to show per tab, and filter the posts by tag or category.

Features

 • Display your posts in tabs organized by date
 • Easy post selection via category or tag
 • Highly customizable – you can change the display type via template override
 • Optimized for speed – Styles and scripts are enqueued only on pages where widget is active

Ảnh màn hình

 • Plugin in action on desktop and Mobile

 • Widget options

Cài đặt

 1. Upload daily-post-widget.zip to plugins via WordPress admin panel, or upload unzipped folder to your plugins folder
 2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress
 3. Go to Appearance->Widgets to add the widget to any sidebar you choose

Hỏi đáp

Trống

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Daily Posts Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

 • fixed minor CSS errors
 • fixed template overriding via theme

1.0

 • Initial release