Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Customize specific post title with color

Mô tả

Free plugin which provides functionality to change color of post title for specific post without editing any code or file.

Plugin Functionality:

  • Allow to admin for change color of post title for specific post
  • It will change color of post title on post list and single post page
  • Do not need to edit any code
  • Gutenberg supported

Ảnh màn hình

Cài đặt

1) Upload Customize specific post title with color plugin to the /wp-content/plugins/ directory
2) Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
3) Go to posts -> Add new/edit post -> Select Post Title Color

Plugin Supports:

=> This plugin includes a functionality to change color of post title for specific post without editing any code or file.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Customize specific post title with color” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp