Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Custom Shortcodes

Mô tả

Manage custom fields using the insert shortcodes [custom name=”field-name” value=”field-value“] or HTML conditional comments <!–custom name=”field-name” value=”field-value“–> in text of post. It’s a hook for desktop blog clients, which don’t support customfields natively.

Простой хак Вордпресса, позволяющий управлять произвольными полями из любого внешнего клиента или при отправке через почту с помощью шорткодов [custom name=”имя-произвольного-поля” value=”значение“] или условных комментариев <!–custom name=”имя-произвольного-поля” value=”значение“–> прямо в тексте поста.

Cài đặt

  1. Upload custom-shortcodes.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Custom Shortcodes” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp