Cube 3D

Mô tả

Display cube 3D in your website. Here some demostrations

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Go to the Cube 3D menu to create your grid

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Cube 3D” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

V 1.01 – 2016-03-09

  • Fixing bug shortcode return.