Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

CS Google Analytics

Mô tả

CS Google Analytics is the simple plugin which enables you to place your analytics code and verify your website from the admin panel.

You will find following option with plugins:

  • Place your google UA code (UA-XXXXXXXX-X)

Ảnh màn hình

  • 1 Backend Setting

Cài đặt

  1. Put the plug-in folder cs-google-analytics into [wordpress_dir]/wp-content/plugins/
  2. Go into the WordPress admin interface and activate the plugin
  3. Search for Google Analytics menu link
  4. Enter your UA code
  5. Click Save button

Have fun!!!

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“CS Google Analytics” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.2

Test upto lastet WordPress version

1.0.1

Icon Url Fixed

1.0

Initial version