Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

StaticPress Auto Builder

Mô tả

This plugin provides scheduled build and WP-CLI command for build from console/cron.

Requirements

 • StaticPress
  • https://wordpress.org/plugins/staticpress/
 • WP-CLI
  • http://wp-cli.org

WP-CLI command usage

The user option required.

$ wp staticpress build --user=<user_id/username/email>

When your WordPress is multisite, you can specify a blog.

$ wp staticpress build --user=<user_id/username/email> --url=<url>

Ảnh màn hình

 • Cron setting page, this cron is executed from WP-Cron.
 • Build from WP-CLI.

Cài đặt

 1. Install WP-CLI to server, example location to /usr/local/bin/wp.
 2. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/cron-staticpress directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress.

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Install WP-CLI to server, example location to /usr/local/bin/wp.
 2. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/cron-staticpress directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“StaticPress Auto Builder” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“StaticPress Auto Builder” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “StaticPress Auto Builder” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.1.2

 • Fixed wrong result checking on staticpress fetch. (by @hiraro, thanks.)

1.1.1

 • i18n improvements.

1.1.0

 • The plugin name is changed to StaticPress Auto Builder.
 • Added auto build when publish, unpublish and update published post.

1.0.0

 • First release.