Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Create Posts & Terms

Mô tả

Create Posts & Terms helps with automatically creating a list of new pages, posts & custom post items with dummy content. The items can be nested and can have custom fields & terms assigned upon creation.

It also allows you to create a list of categories, post tags & custom taxonomies terms.

Ảnh màn hình

  • Create Items screen – version 1.3
  • Create Terms screen – version 1.3

Cài đặt

  1. Upload create-posts-terms.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress
  3. Go to the Tools menu in WordPress. You’ll find two new screens: Create Items and Create Terms

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Create Posts & Terms” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

See commits on the Github repository