Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Course

Mô tả

Upload the Course plugin to your blog, Activate it.

1, 2: You’re done!

Ảnh màn hình

  • Add New Editor
  • Custom Fields Meta Boxes

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Course” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp