Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Counters Integration

Mô tả

This plugin allow you to add javascript code of Google analytics counter or Yandex metrika counter.

For more information visit:

Yandex Metrika
Google Analytics

Ảnh màn hình

  • Settings panel with Counters Integration menu link.
  • Counters Integration settings page.

Cài đặt

  1. Upload Counters Integration directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Insert javascript codes in a corresponding fields on the settings page (Admin > Settings > Counters Integration)

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Counters Integration” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

v1.0.0 Everything.