Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Counter Widget

Mô tả

Display the number of post, category, comment and user you have on your website with this widget.

Ảnh màn hình

  • Widget.
  • Widget settings.

Cài đặt

Installation

Install Counter Widget via the plugin directory or by uploading the files manually to your server.

Hỏi đáp

Currently no frequently asked questions.

Đánh giá

16 Tháng Chín, 2016
This plugin is a good idea, but it would be desirable to filter the query “comment count” only on validated comments. Currently, even unwanted comments (or awaiting validation) are recorded, so that the counter backward when deletes them. It may be incomprehensible for visitors (censorship ?). A small improvement, please? Thanks 😉
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Counter Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Counter Widget was released.