Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Compact MCE

Mô tả

A simple plugin that re-organize your WordPress editor TinyMCE controls. We removed WordPress’s default editor useless controls and added more useful controls.

Removed Controls

 • Spell checker
 • Distraction Free Writing

New Controls

 • Style select
 • Table
 • Code sample (to add <pre> formated codes)
 • Visual blocks
 • Search & replace
 • Full screen
 • Text background color

For support & more informations visit https://linesh.com/forums/forum/plugins/compact-mce/

Ảnh màn hình

 • Screenshot.jpg

Cài đặt

 1. Upload Compact MCE folder to the ‘/wp-content/plugins/‘ directory or download it from the administration
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Compact MCE” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

19.05

 • Updated version for WP 5.x

16.06

 • First version.

Our version numbering scheme is based on the release date. The version number comes from the year and month of the release.