Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Comment Reply Notifier

Mô tả

When someone reply a comment, the person who receive this reply will receive a mail.
当有人回复评论时,被回复的人会收到一封提醒邮件。

Cài đặt

  1. Upload all files to your WordPress plugins directory, usually wp-content/plugins/ .
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Done.

Hỏi đáp

Other Questions

Leave your FAQ

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Comment Reply Notifier” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0 New Plugin