Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Clone Screen Options

Mô tả

This plugin will let you clone screen options from one user to another user or user role.

Features

 • Clone screen options from one user to another user
 • Clone screen options from one user to a user role
 • Set screen options from one user as default options for new users

Ảnh màn hình

Cài đặt

To do a new installation of the plugin, please follow these steps:

 1. Download the ‘clone-screen-options.zip’ file to your computer.
 2. Unzip the file
 3. Upload the ‘clone-screen-options‘ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
 4. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions

To do a new installation of the plugin, please follow these steps:

 1. Download the ‘clone-screen-options.zip’ file to your computer.
 2. Unzip the file
 3. Upload the ‘clone-screen-options‘ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
 4. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Clone Screen Options” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.0

 • Add translation support

1.0.0

 • Initial release