Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Clear StatPress

Mô tả

我安装的statpress插件,虽然设置了不记录蜘蛛访问记录,但有些不表明身份的蜘蛛的访问数据仍然会保存,严重占用数据库空间。
登陆后台phpmyadmin太麻烦了,刚刚粗略的学习了下插件制作,写了个简单的插件,执行清理作业。

DEMO:Leniy
Donate link

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png

Cài đặt

  1. Copy Clear-StatPress.zip to your WordPress plugins directory, usually wp-content/plugins/ and unzip the file. It will create a wp-content/plugins/Clear-StatPress/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Follow the Clear-StatPress page under options.
  4. Then, just follow the Clear-StatPress page under options.

Hỏi đáp

View here

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Statpress has created enormous size in databases on my server and my site was kept suspended all the time by provider. This plugin has solved my problem within minutes and now everything works fine! Thank you!
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Clear StatPress” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

View the change log here.