Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Cleanup HTML

Mô tả

Adds a button to your classic editor visual toolbar that when clicked strips all div, ‘table’, span tags from your post HTML code — those are usually junk tags. The stripping includes any tag attributes.

Ảnh màn hình

  • This is the new cleanup button.

Cài đặt

  1. Upload the plugin to your wp-content/plugins directory
  2. Activate the plugin
  3. Click the new button on your visual toolbar

Đánh giá

22 Tháng Hai, 2018
Simple and does the work without any noise. Exactly what I needed. Now if I copy and paste a press release I can get rid of all the unnecessary tables and formatting thanks to this Plugin.
Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Cleanup HTML” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

  • 1.1 Added Spanish language.
  • 1.0: First release