Classic Menu Block

Mô tả

Use classic menus in gutenberg, using this block. This block renders classic menu data using wp_nav_menu function, improving backwards compatiblity.

Ảnh màn hình

  • The navigation block \

Block

This plugin provides 1 block.

  • Classic Menu Block A gutenberg block to use classic menus.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/classic-menu-block directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Đánh giá

20 Tháng Hai, 2024
Exactly what I was looking for: a simple menu-block. Nothing more, nothing less.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Classic Menu Block” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Classic Menu Block” đã được dịch qua 9 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Classic Menu Block” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.