Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Christmas Lights

Mô tả

Add nice looking animated Christmas lights to the top of your WP site and enjoy winter.
The script has very small footprint (1.6kb only).

For more information take a look at the video preview

Phản hồi

For more information and comments please visit the Christmas Lights WP plugin home

Ảnh màn hình

  • Animated screenshot of Christmas lights

Cài đặt

  1. Drop the ‘christmas-lights’ folder into your ‘wp-content/plugins’ folder

  2. Go to your Administration: Plugins page and activate the “Christmas Lights” plugin

Hỏi đáp

No questions

Installation Instructions
  1. Drop the ‘christmas-lights’ folder into your ‘wp-content/plugins’ folder

  2. Go to your Administration: Plugins page and activate the “Christmas Lights” plugin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Christmas Lights” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.8.3

  • minor compatibility changes

0.8.2

  • fixed bug in javascript

0.8.1

  • minor changes

0.8.0

  • initial release