Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Logo Slider

Mô tả

This plugin will add a responsive logo slider in your wordpress site.
This is very simple to use. Follow the follwing steps –

 • Upload the folder “cb-logo-slider” to “/wp-content/plugins/”
 • Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress
 • Add logo images form WP-Admin ->Logo Slider -> Add New Logo
 • Use shortcode in editor to show carousel

  [cbls-logo-slider]

You can also call shortcode in php template file by

<?php echo do_shortcode('[cbls-logo-slider]');?>

Ảnh màn hình

 • Back end logo slider setting
 • Back end add new logo
 • Front end slider look

Cài đặt

 1. Upload the folder “cb-logo-slider” to “/wp-content/plugins/”
 2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress
 3. Add logo images form WP-Admin ->Logo Slider -> Add New Logo
 4. Use shortcode in editor to show carousel

  [cbls-logo-slider]

You can also call shortcode in php template file by

<?php echo do_shortcode('[cbls-logo-slider]');?>

Hỏi đáp

 1. No technical skills needed.
Installation Instructions
 1. Upload the folder “cb-logo-slider” to “/wp-content/plugins/”
 2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress
 3. Add logo images form WP-Admin ->Logo Slider -> Add New Logo
 4. Use shortcode in editor to show carousel

  [cbls-logo-slider]

You can also call shortcode in php template file by

<?php echo do_shortcode('[cbls-logo-slider]');?>

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Logo Slider” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

This is first version no known errors found