Cachebuster

Mô tả

This plugins appends the file modification time to style and script URLs, so that changes are effected immediately, even if the theme or plugin version is not changed.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Cachebuster” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.