BulkPress – Export

Mô tả

Export taxonomies into formatted file compatible with BulkPress plugin.

Ảnh màn hình

  • View of admin page
  • View of generated file

Cài đặt

  1. Upload the folder ‘bulkpress-export’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to “Tools->BulkPress – Export” menu and export taxonomies you need.

Hỏi đáp

It does not work, what to do?

Report it with details on support forum.

Đánh giá

2 Tháng Hai, 2019
Saved me a days work… brilliant and working on WP 5! You might need the Bulkpress Import too… if you are migrating information from an old site. I added 910 Categories with parent/child in less than 30 seconds!
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“BulkPress – Export” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“BulkPress – Export” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “BulkPress – Export” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

0.2

  • Added validation of incoming data

0.1

  • Initial release