Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Breaking News WP

Mô tả

Breaking News WP allows you to place a custom breaking news bar wherever you like,
and to customize the breaking news bar in various ways, like:

 • Dimension of the bar
 • Color of the backgrounds
 • Color of the title and the news
 • Title of the bar
 • Number of news to show
 • News to show filtered based on the categories of the news
 • Possibility to add a custom text

HOW TO USE BREAKING NEWS:

 • PHP Code: echo do_shortcode(‘[breaking-news-wp]’);
 • Editor: [breaking-news-wp]

FURTHER READING

For more info about the plugin, check out the following link: Breaking News WP Plugin WordPress – Guide to use

Ảnh màn hình

 • The breaking-news-wp config panel

Cài đặt

 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/breaking-news-wp directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate Breaking News Wp through the ‘Plugins’ screen in WordPress
 3. Use the Breaking News WP panel in the Admin Panel to configure the plugin

Đánh giá

8 Tháng Một, 2020
This simple little plugin was the best of 4 that I tested out. And I could also tune the colours to match the website. Great. Look no further! My heartfelt gratitude to the makers.
Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Breaking News WP” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Breaking News WP” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Breaking News WP” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.2

 • Created translations for the option panel

1.2.5

 • Added changelog section and bugfix

1.3

 • Now you can add a custom text in the bar instead of the news, with a simple wordpress editor in the setting page