Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

BracketCloud

Mô tả

BracketCloud is an online tournament management platform. This plugin replaces any [bracketcloud] shortcodes with the an embedded tournament from BracketCloud.
The shortcode syntax is [bracketcloud tid=123 width=600 height=500] where tid is the unique tournament ID found in the URL of your tournament page and the width/height (optional) controls the iframe embed size.

This plugin only lets you embed previously created tournaments. To create tournaments, visit http://bracketcloud.com and make an account.

Cài đặt

  1. Activate the plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“BracketCloud” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.2

  • Fixes bug that prevented width/height attributes from working.

1.0.1

  • Adds width/height attributes.

1.0

  • First stable version.