Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Bottom Admin Toolbar

Mô tả

LET’S STICK THAT BAR AT THE BOTTOM FOREVER!

Natively WordPress doesn’t offer the possibility to change your admin bar position. With that simple extension you can stick it at the bottom forever and hide it by pressing shortcut!

Main features:

 • Stick admin bar to the bottom
 • Hide bar by pressing SHIFT + Down Arrow

Ảnh màn hình

 • Bottom Admin Toolbar in action

Cài đặt

 1. Upload the bottom-admin-toolbar folder to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Why would I need the admin bar at the bottom?

For example when you develop a website which has a sticky header

Đánh giá

21 Tháng Tư, 2023
Absolutely does what’s written on the tin!
9 Tháng Mười, 2022
Bottom Admin Toolbar is one of the first plugins I install on a new website. Thanks for the great plugin.
30 Tháng Tám, 2020
Thanks for this great plugin! It’s the only “Bottom Admin Bar” plugin that actually does the job. Added to my default list 🙂
Đọc tất cả 5 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Bottom Admin Toolbar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Bottom Admin Toolbar” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Bottom Admin Toolbar” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.5.1

 • Use dynamic bar height if bigger than default size

1.5

 • Show / Hide toolbar in administration
 • Update deprecated javascript function
 • Refacto code

1.4.1

 • Add custom class on admin bar for compatiblity with Dynamic Plugins

1.4

 • Update code by using Object Oriented Method
 • Overall Optimization

1.3.3

 • Reset admin bar to top if tinyMCE Instance is detected on page (Conflicts with pop-up)

1.3.2

 • Add rating link 😉
 • Prefix functions to prevent conflict

1.3.1

 • Use is_admin_bar_showing() function instead of is_user_loggedin_in() to enqueues custom files. Thanks to @hwk-fr

1.3

 • Add class to wpadminbar for compatibility with other extensions

1.2

 • Rename functions to prevent crashing when using with other extensions

1.1

 • Add support for hiding bar with keyboard shortcut (Shift+ Arrow Down)

1.0

 • Initial release