Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

BossList

Mô tả

This plugin allows you to make simple to-do lists for task management. The plugin comes with custom post type allowing you to organize your lists by filtering categories. Whether you are planning an adventure, going to shopping or simply keeping track of your daily to-dos. Also comes with a custom widget allowing you to show lists in any widget location or sidebar.

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.jpg

Cài đặt

  1. Install the plugin in the regular way
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

No question yet.

No answer yet.

Đánh giá

7 Tháng Hai, 2017
very nice for ahooraweb ahooraweb news
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“BossList” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First release.