Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Business-things

Mô tả

Assuming you have set the hours of your business with google places you can include them as a widget within your site. So, if you change your hours, change them with google and they will change on the widget as well.

Cài đặt

  1. Pull latest copy from the repository
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Setup your Google Places Web API credentials.
  4. Place the widget where you want it

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Business-things” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.0.1

  • Launched