Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Background Patterns

Mô tả

This plugin integrates with WP 3.0 built-in Custom Backgrounds, and enables you to choose from a growing collection of patterns provided by Subtle Patterns.

To updaters: Please note, you might need to reselect your chosen pattern.

Ảnh màn hình

  • Admin options

Cài đặt

  1. Upload the whole plugin directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Goto Appearance -> Backgrounds.
  4. Select a pattern and rest.
  5. Enjoy!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Background Patterns” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2.1

  • Minor bug fix

0.2

  • Complete integration with WP3.0 Custom Backgrounds