Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Better Media Library Fields

Mô tả

Displays extra columns (Alternative Text, Caption, Description, Permalink and File URL) in the media library view. You can choose to hide or show these new columns using the Screen Options dropdown on the media library page.

There are no settings for this plugin. Simply activate and enjoy!

Read more about why we made this plugin over at fooplugins.com

Ảnh màn hình

  • New columns in the media library

Cài đặt

  1. Upload the plugin folder to your /wp-content/plugins/ folder
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Goto the Media Library page to see the new columns

Hỏi đáp

How do I use this plugin?

Simply activate it and enjoy new columns in your media library.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Better Media Library Fields” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial Relase. First version.