Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Batch Validator

Mô tả

It functions as a frontend for the Markup Validator Web Service API on http://validator.w3.org. Stylesheets are checked as well.

Languages available:
+ english
+ deutsch(german)

Cài đặt

Three easy steps:

  1. Download, unzip and upload to your WordPress plugins directory
  2. activate the plugin within your WordPress administration backend
  3. go to “Batch Validator” on dashboard level

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Batch Validator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp