Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Bait Stream for Twitch TV

Mô tả

Alert visitors to your live Twitch stream with an unobtrusive popup alert. Please note – this plugin will ONLY display an alert when your Twitch.TV stream is active!

Ảnh màn hình

  • Settings – Set your Twitch channel name
  • The alert will display whenever the Twitch stream you have set is live.

Cài đặt

  • Install plugin
  • Activate it
  • In the settings change the Twitch Channel to your twitch channel/user name (i.e. http://www.twitch.tv/pcgamergirlgk – pcgamergirlgk is the channel username)

Hỏi đáp

None yet!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Bait Stream for Twitch TV” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

First version.