Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Back Top

Mô tả

Do you want to add a scroll to top icon / text what will appear after scrolling page? Back top is the right choice. Enjoy it.

You can set anything from the plugin setting page.

Cài đặt

  1. Install as a regular WordPress plugin
  2. After activate of this plugin Go to => Back Top options and change / edit your settings

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Install as a regular WordPress plugin
  2. After activate of this plugin Go to => Back Top options and change / edit your settings

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Back Top” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Back Top” đã được dịch qua 3 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Back Top” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.