Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

AZ-Theme Toolkit

Mô tả

AZ-Theme Toolkit is a lightweight and safe plugin that generates 4 much-necessary custom widgets.
This plugin is optimized for AZ-Theme’s themes but also works great with other themes.

Widgets included in AZ-Theme Toolkit

 • AZ-Theme: About Me — You can place the author bio on sidebars using this widget.
 • AZ-Theme: Categories Images — You can add images to the categories and also display post counts of the selected category using this widget.
 • AZ-Theme: Latest Posts — This widget helps you display recent posts of your website.
 • AZ-Theme: Social Media Links — This widget allows you to add social media links on your website.

Ảnh màn hình

Cài đặt

From your WordPress dashboard

 1. Visit ‘Plugins > Add New’,
 2. Search for ‘AZ-Theme Toolkit’ and install the plugin.
 3. Activate ‘AZ-Theme Toolkit’ from your Plugins page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“AZ-Theme Toolkit” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.4

 • Released: November 05, 2021
 • Add Elementor Widgets: Custom Icon List, Portfolio, Latest Posts, Service

1.0.3

 • Released: November 05, 2021
 • Add post view to posts

1.0.2

 • Released: October 29, 2021
 • Add new post type: Portfolio

1.0.0

 • Initial release