Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

AWcode Toolkit

Mô tả

A collection of useful tools & functions for WordPress site owners.

General Features

  • Support Cloudflare Flexible SSL

  • Maintenence mode

  • Coming soon mode

  • Database find and replace

WooCommerce Features

  • Per product Sales Count

  • Per User Sales Count

  • Order UTM Tracking

Cài đặt

  1. Unzip awtoolkit.zip and upload the folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. The plugin is now active, you can manage options on the Settings page

Hỏi đáp

Who should install our plugin

Anyone who runs a website built on WordPress.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“AWcode Toolkit” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.6

Woocommerce plugins per product

1.0.0

Add settings config, maintenence mode and search and replace function

0.1.3

Add Woocommerce UTM tracking and order count per customer

0.1.3

Initial Optimisations

0.1.1

Initial Version