Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Automatic Updates

Mô tả

Automatic Updates

allows admin to manage the automatic updates of the core wordpress and the plugins.
The plugin will also allow admin to toggle email notifications with wordpress updates.

Cài đặt

  1. Install using the WordPress built-in Plugin installer, or Extract the zip file and drop the contents in the wp-content/plugins/ directory of your WordPress installation.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Automatic Updates” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp