Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Automatic Updates Enabled

Mô tả

This plugin turns on WordPress auto-updates by default for every plugin installed and activated on your website later then this plugin was activated.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Automatic Updates Enabled” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp