Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Auto Update

Mô tả

This plugin enable Automatic Background Updates for WordPress core (minor and major versions), Themes and Plugins.

Cài đặt

In most cases you can install automatically from WordPress.org.

However, if you install this manually, follow these steps:
1. Create the directory ‘auto-update’ in your ‘/wp-content/plugins/’ directory
2. Upload all the plugin’s file to the newly created directory
3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Note: There is no “control panel” for this plugin.

Hỏi đáp

No options, just activate it!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Auto Update” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Auto Update” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Auto Update” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Fixed: translation text domain

1.0.0

  • First Release