Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

ATWI Interview Plugin

Mô tả

A simple plugin that aids to create a post with the style of a Q&A interview.
You can use shortcodes or a button (if you have TinyMCE Advanced installed) and create blocks
of question and answer with text color, font weight and text align configurable in the option page.

Cài đặt

  1. Upload the folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Configure the plugin through the ‘Settings’ menu in WordPress

Hỏi đáp

How can i use the shortcode

The shortcode can be used as shown:
[interview_id]This is the Q&A index[/interview_id]
[interview_q]This is the question[/interview_q]
[interview_a]This is the answer[/interview_a]

Do I need TinyMCE Advanced?

If you want to use a simple button in the tool box you need to activate TinyMCE Advanced plugin. This plugin is tested with TinyMCE v. 4.1.7.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“ATWI Interview Plugin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • Initial Release