Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Arya Switch Theme

Mô tả

Allows users to choose and preview all WordPress themes installed without
activation or deactivation for demonstration purposes.

Usage

https://example.com/?theme=slug-theme
https://example.com/?theme=slug-theme&child=slug-child-theme

Cài đặt

  1. Unzip the arya-switch-theme.zip folder.
  2. Upload the entire arya-switch-theme folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Đánh giá

5 Tháng Sáu, 2019
i installed, activated but do not understand how to get it working. there is no admin menu item, nothing under appearances, in the customizer, settings or tools. where do i put the lines of code you list under USAGE?
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Arya Switch Theme” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • First release.