Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Archivist

Mô tả

Gives you a few extra function for the archives widget including limiting the amount of archives to show and wether you want to display yearly, monthly, weekly or daily archive links.

Just add the Archivist widget to your sidebar and configure.

Ảnh màn hình

  • Archivist Widget

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Archivist” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Tested up to WordPress 5.6.
  • Requires WordPress 4.3+
  • Deprecate PHP 4 style constructors and methods – require PHP 5.6+.
  • Add translations file.

1.0.2

  • Fixed some PHP warnings.
  • Checked it works OK with WordPress 3.3

1.0.1

  • Added screenshot.
  • Updated read me file.

1.0

  • First Release.