Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Android Appmaker

Mô tả

This plugin is the interface between your blog and an app.

After you have installed this plugin, you can create your free app at [app-generator.net] (http://app-generator.net) create.

Functions:

  • App always contains the latest articles
  • Appearance of the application can be customized

Cài đặt

  1. Upload the extracted plugin to wp-content/plugins/ and activate it.
  2. Go to Preferences -> App Generator and follow the introduction.

Hỏi đáp

Is it realy free?

Yes, the basic version is free.

Where could I customize the app?

You could change preferences at app-generator.net.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Android Appmaker” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

  • new plugin