Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

AnyFontTitle

Ảnh màn hình

  • Plugin in action
  • Plugin options

Hỏi đáp

only show one line.

if you have any simbol in your title, the plugin can no function properly.

no corta las palabras y ni las pone en un segundo renglon.

si tienes simbolos en el titulo, el plugin puede no funcionar apropiadamente.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“AnyFontTitle” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp