Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Anon Links

Mô tả

Anonymous
hide referer
rel = nofollow
target = _blank
all external links
with Automattic’s href.li

Cài đặt

  1. Extract anon-lins.zip to “wp-content/plugins” directory
  2. Go to “wp-admin/plugins.php” url then activate Anon Links

Đánh giá

10 Tháng Một, 2017
This plugin causes all your external links to go to some anonymizer website instead of your intended links!
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Anon Links” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial Release