Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Animate Content

Mô tả

This plugin allow you to animate content when user use the scroll bar.
You can use all of this effects with a new button in the editor :

 • bounce
 • flash
 • pulse
 • rubberBand
 • shake
 • swing
 • tada
 • wobble
 • bounceIn
 • bounceInDown
 • bounceInLeft
 • bounceInRight
 • bounceInUp
 • bounceOut
 • bounceOutDown
 • bounceOutLeft
 • bounceOutRight
 • bounceOutUp
 • fadeIn
 • fadeInDown
 • fadeInDownBig
 • fadeInLeft
 • fadeInLeftBig
 • fadeInRight
 • fadeInRightBig
 • fadeInUp
 • fadeInUpBig
 • fadeOut
 • fadeOutDown
 • fadeOutDownBig
 • fadeOutLeft
 • fadeOutLeftBig
 • fadeOutRight
 • fadeOutRightBig
 • fadeOutUp
 • fadeOutUpBig
 • flip
 • flipInX
 • flipInY
 • flipOutX
 • flipOutY
 • lightSpeedIn
 • lightSpeedOut
 • rotateIn
 • rotateInDownLeft
 • rotateInDownRight
 • rotateInUpLeft
 • rotateInUpRight
 • rotateOut
 • rotateOutDownLeft
 • rotateOutDownRight
 • rotateOutUpLeft
 • rotateOutUpRight
 • slideInDown
 • slideInLeft
 • slideInRight
 • slideOutLeft
 • slideOutRight
 • slideOutUp
 • hinge
 • rollIn
 • rollOut

Pour une formation wordpress, contactez http://www.devictio.fr/internet/formation-wordpress-lyon.php

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

 1. Upload animate_content.php to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Besoin d’une formation WordPress

Contactez notre centre de formation à Lyon, http://www.devictio.fr

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
This plugin is an exact copy of "Animate It!" that could be found here. It gives no credit to the original writer and does not add anything to it.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Animate Content” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Version initiale