Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

AH Social share

Mô tả

AH Social share is help you to share your post in facebook, twitter, linkedin, goole+.

The installation of AH Social share plugin is easy and even a beginner can deal with it, Just load Share Buttons plugin, activate. Make your website worldwide by the using AH Social share.

Ảnh màn hình

  • After install.

Cài đặt

Upload the AH Social share plugin to your blog, Activate it.

e.g.

  1. Upload ah-social-share to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Hỏi đáp

How to remove it from post

If you whant to remove it. Then edit the post & check no under the AH Social share. Now update your post.

How to re-add it to post

If you whant to remove it. Then edit the post & check yes under the AH Social share. Now update your post.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Hi guys, Let you know about this plugin. this is such as awesome and awesome. I am love with this. If you use word press. Please use this plugin for social share. Thanks, palash
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“AH Social share” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Latest version