Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Advanced Dashboard Cleaner for WordPress

Mô tả

Advanced Dashboard cleaner plugin is the best way to ensure that your dashboard interior stays clean and looking good.

There are Three Settings
1) Dashboard Cleaner
2) Remove Menus
3) Adminbar Hide Items

Ảnh màn hình

  • Dashboard Cleaner Settings
  • Remove Menus Settings
  • Admin bar Hide Settings
  • Dashboard Panel

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.
e.g.

Install From WordPress Admin Panel:
1. Login to your WordPress Admin Area
2. Go to Plugins -> Add New
3. Search for “Advanced Dashboard Cleaner”
3. Find this plugin Click “install now”
4. Activate The Plugin

Manual Installation
1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Đánh giá

4 Tháng Chín, 2019
I was looking for such kinda plugin for last couple of days and finally happy to have this plugin. It's very lightweight and easy to use. I find it very helpful to clean my dashboard and to customize menus as well.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Advanced Dashboard Cleaner for WordPress” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Init First version

1.1.0

  • Readme.txt

1.2.0

  • Update Readme file