Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Admin Notes

Mô tả

WordPress admin note.
Thanks you for using plugin.

Welcome to my site: http://begood.vn
Vietsub

Ảnh màn hình

  • Add note
  • Note manager

Cài đặt

  1. Upload adminnote to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Gote Notes in admin panel

Hỏi đáp

No Question

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Admin Notes” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • A change since the previous version.
  • Another change.

1.1

  • Fix search.