Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Admin Msg Board

Mô tả

Admin Msg Board is a plugin for WordPress that will add a messaging system in your WordPress admin area. This works for weblogs that are written by more than one blogger, so they can communicate with each other, without leaving the WP system.
Messages can have up to 140 words like in twitter, and you can choose whether to write to all users or select recipients

Cài đặt

  1. Download the plugin
  2. Uncompress and upload to the folder wp-content/plugins/ (wp-content/plugins/admin-msg-board/)
  3. Activate the plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Admin Msg Board” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp